از جمله خدمات ایزوگام ظریف بام، اجرای قیرگونی و آسفالت می‌باشد. جهت مشاوره و برآورد هزینه هر یک از خدمات فوق، با ما تماس بگیرید.

در ادامه می‌توانید فهرست آخرین قیمت قیرگونی و آسفالت را مشاهده نمایید.

فهرست

قیمت قیرگونی با اجرا

شرحقیمت قیرگونی
قیمت قیرگونی با اجرا تک لایه۳۰،۰۰۰ تومان
قیمت قیرگونی با اجرا دولایه۴۰،۰۰۰ تومان
قیمت قیر شل خالص وکیوم پاسارگاد۶۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت قیر مخلوط خالص وکیوم پاسارگاد۶۲۰،۰۰۰ تومان
قیمت چتایی بنگال پر عرض هر یارد۱۱،۰۰۰ تومان

قیمت آسفالت با اجرا

شرحقیمت آسفالت
قیمت آسفالت محوطه با ضخامت یک سانتی متر۱۴،۰۰۰ تومان
قیمت آسفالت نرمه پشت بام با اجرا هر متر مربع۳۰،۰۰۰ تومان
قیمت آسفالت پخش با اجرا هر تن۵۰،۰۰۰ تومان